inschrijving Raakvlak

Gaat het om een NIEUWE INSCHRIJVING? Vul het formulier volledig in, print het en stuur het origineel getekende exemplaar PER GEWONE POST naar Raakvlak.
Bij een AANPASSING van je inschrijving kun je volstaan met het invullen, (digitaal) ondertekenen en per mail insturen van het formulier naar info@raakvlak.nl

In verband met  de mogelijkheid om verschillende soorten overeenkomsten te verlonen via Raakvlak moeten we een paar vragen stellen om je naar het juiste inschrijfformulier te leiden. 
Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op voor je verder gaat met invullen.
 
Let op: je moet de werkzaamheden kiezen waarvoor je je door Raakvlak wil laten verlonen. Staan ze niet in de lijst? Neem dan contact met ons op.
Omschrijving werkzaamheden