disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Raakvlak. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Stichting Raakvlak. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Raakvlak en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Stichting Raakvlak, Rotterdam).

Hoewel Stichting Raakvlak grote zorg besteedt aan de kwaliteit van haar website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of geweigerd. Stichting Raakvlak spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Stichting Raakvlak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stichting Raakvlak worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Stichting Raakvlak.

Algemene voorwaarden Stichting Raakvlak
Op alle werkzaamheden van Stichting Raakvlak zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24282364 en zijn hier te lezen.